Aanvraagformulier lidmaatschap VIEPA
 
Geef aan aan welke voorwaarden u voldoet of kies voor de volgende optie Aspirant-lid


Werkzaamheden uitleg:
Geef aan in welke jaren tenminste 500 uur per jaar werkzaam geweest op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht.

Uitleg Publicaties:
Geef aan in welke jaren ten minste twee gepubliceerde IE-procedures zelfstandig te hebben gevoerd, dan wel vergelijkbare ervaring te hebben opgedaan op het gebied van het IE procesrecht, conform de bij dit formulier gevoegde toelichting

Aanvraag Lidmaatschap

 

Uitleg Aspirant-lid
Verklaart - indien verzoek tot inschrijving als aspirant-lid van de VIEPA

Toelichting gevoerde procedures of vergelijkbare ervaring

Graag hieronder per jaar gespecificeerd aangeven welke twee (of meer) gepubliceerde IE-procedures u zelfstandig heeft gevoerd met vindplaats of ECLI of LJN (voorbeeld: Rechtbank Amsterdam 10 januari 2017, IEF 12345).

Indien u op enig jaar niet ten minste twee gepubliceerde IE-procedures zelfstandig heeft gevoerd, dan graag toelichten welke vergelijkbare ervaring u heeft opgedaan op het gebied van het IE-procesrecht. Bij vergelijkbare ervaring u heeft opgedaan op het gebied van het IE-procesrecht. Bij vergelijkbare ervaring wordt in de eerste plaats gedacht aan niet gepubliceerde procedures, procedures die in een schikking eindigen en gedeeltelijk zelfstandig gevoerde procedures. Ook kan gedacht worden aan het optreden als rechter-plaatsvervanger, arbiter, bindend adviseur of mediator in IE zaken. Een geanonimiseerde beschrijving van dergelijke ervaring is mogelijk.

 

Tot slot:

Is uw aanvraag compleet?
Alleen complete complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Voer hieronder het aantal ruitjes in en verstuur het formulier.

Beveiligingscode Beveiligingscode