VIEPA

In oktober 2015 is de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) opgericht.

Doel van de vereniging is om de rechtzoekende te helpen bij het vinden van deskundige juridische bijstand in geschillen betreffende het intellectuele eigendomsrecht. Alle advocaten die lid zijn van de VIEPA voldoen aan de door VIEPA gestelde eisen van bekwaamheid, ervaring en opleiding op het gebied van het intellectueel eigendomsprocesrecht. De VIEPA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging.

Spant iemand een procedure tegen u aan op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, of overweegt u zelf een procedure starten, neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten die lid zijn van de VIEPA. Zij staan u graag bij en u bent dan verzekerd van deskundig advies en begeleiding.

Aankondigingen

Bijeenkomst IE Kamer Rechtbank Den Haag en IE balie

5 april 2019

Op 5 april 2019 van 14.00 tot 17.00 uur organiseert de IE sectie van de Rechtbank Den Haag een bijeenkomst voor de IE advocatuur, in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Vereniging IE Proces Advocaten (VIEPA).

Deze bijeenkomst zal gaan over het procederen in IE zaken bij de rechtbank Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst zullen onderwerpen aan de orde komen als doorlooptijden, processuele complicaties, hoe verbetering mogelijk is en wat dat van de rechtbank en de procesdeelnemers vraagt. De rechtbank zal een aantal presentaties verzorgen waarin onder meer aandacht zal worden besteed aan de werkwijzen en de actuele stand van zaken. Ook zal er een paneldiscussie plaatsvinden met rechters en advocaten over nader te bepalen vragen, thema’s en stellingen onder leiding van prof. mr. P. H. Blok.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Den Haag.

IE advocaten kunnen suggesties voor vragen, onderwerpen en stellingen toezenden aan Dirk Visser (dirk.visser@ipmc.nl) of Jaap Bremer (jaap.bremer@barentskrans.nl)

Contact

Voor informatie en vragen over de VIEPA kunt u terecht bij het secretariaat van de VIEPA:

Secretariaat VIEPA
p/a Good Law B.V.

Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel

E: info@viepa.nl

www.viepa.nl

webdesign: final web+design