VIEPA

In oktober 2015 is de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) opgericht.

Doel van de vereniging is om de rechtzoekende te helpen bij het vinden van deskundige juridische bijstand in geschillen betreffende het intellectuele eigendomsrecht. Alle advocaten die lid zijn van de VIEPA voldoen aan de door VIEPA gestelde eisen van bekwaamheid, ervaring en opleiding op het gebied van het intellectueel eigendomsprocesrecht. De VIEPA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging.

Spant iemand een procedure tegen u aan op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, of overweegt u zelf een procedure starten, neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten die lid zijn van de VIEPA. Zij staan u graag bij en u bent dan verzekerd van deskundig advies en begeleiding.

VIEPA algemene ledenvergadering en inhoudelijke bijeenkomst

van 16.00 uur tot circa 17.30 uur op dinsdag 18 december a.s. op het kantoor van Hoyng ROKH Monegier, Amstelplein 1 te Amsterdam.

Een agenda van de ALV zal spoedig volgen. Het aftreden van de voorzitter (Willem Hoyng) en de secretaris (Carreen Shannon) van de VIEPA, de benoeming van hun opvolgers en de herbenoeming van de overige bestuursleden zullen in elk geval onderdeel uitmaken van de agenda. Het bestuur stelt voor dat Dirk Visser, zittend bestuurslid, de nieuwe bestuursvoorzitter wordt. Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een van de twee vrijgekomen posities in het bestuur - waaronder de functie van secretaris -, dan vernemen wij dat graag uiterlijk 11 december a.s.. Een week voor de vergadering zal een email volgen met de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld, waarna tijdens de ALV gestemd zal worden.

Tijdens het inhoudelijke deel (dat naar verwachting om 16.15 uur zal starten) zal Richard Ebbink spreken over hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie in IP procedures. Daarnaast zal gesproken worden over de wijzigingen in de BVIE.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een email te sturen aan annelies.dehaas@hoyngrokh.com en pinie.degruijter@hoyngrokh.com
Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 11 december a.s.

Contact

Voor informatie en vragen over de VIEPA kunt u terecht bij het secretariaat van de VIEPA:

Secretariaat VIEPA
p/a Taylor Wessing

Kennedyplein 201
5611 ZT Eindhoven

E: info@viepa.nl

www.viepa.nl

webdesign: final web+design